Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKU

KURS CUKIERNICZY

Od 06.08.2014 r. do chwili obecnej odbywa się kurs pn. „Cukiernik”. Na kurs przeznaczono 120 godzin dydaktycznych. Kurs prowadzi Pan Janusz Stefański. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą wiadomości z zakresu sporządzania wyrobów cukierniczych. Program szkolenia przygotowany jest z wielką starannością w taki sposób, by przekazać uczestniczkom uniwersalną wiedzę i pokazać szereg możliwości - tak, by każdy zdobył solidne podstawy i miał możliwość ewentualnego dalszego rozwoju w wybranym przez siebie kierunku bądź był przygotowany do podjęcia pracy. Osoba prowadząca kurs w sposób przystępny przekazuje swoją wiedzę i udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczestników. Praktyczna część szkoleń pozwala ćwiczyć i utrwalić nowo nabyte umiejętności. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciasteczek, tortów, pierników, drożdżówek, pączków i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały, z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy. W takie właśnie wiadomości zostają wyposażeni uczestnicy naszego Projektu.

GOPS RACIĄŻEK