Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKU

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

W dniach 13.05.2014 r. - 20.05.2014 r. dla uczestników projektu Aktywność Społeczna w Gminie Raciążek” odbyły się Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywały się w 2 grupach po 24 godziny dydaktyczne każda. Celem warsztatów było przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem pracy uczestnikom projektu, a co za tym idzie zwiększenie aktywności w zakresie poszukiwania pracy. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu efektywnych metod poszukiwania pracy, nabyli umiejętności stworzenia dokumentów aplikacyjnych niezbędnych w procesie rekrutacji. Dzięki poznanym elementom autoprezentacji dowiedzieli się jak dobrze przygotować się i wypaść w trakcie trwania rozmowy kwalifikacyjnej.GOPS RACIĄŻEK