Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKU

TRENING MOTYWACJI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W dniach 05.05.2014 r. - 12.05.2014 r. w ramach projektu Aktywność Społeczna

w Gminie Raciążek” odbyły się zajęcia z zakresu motywacji i kompetencji społecznych. Zajęcia odbywały się w 2 grupach po 24 godziny dydaktyczne każda. Celem treningu było zwiększenie kompetencji społecznych, budowanie pozytywnej samooceny, rozwinięcie umiejętności komunikowania się, kreowanie zdolności radzenia sobie ze stresem, budowanie motywacji do wysiłku.

GOPS RACIĄŻEK