Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKU

INDYWIDUALNE ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Uczestnicy projektu „Aktywność Społeczna w Gminie Raciążek” w dniach 05-12.05.2014 r. zostali objęci indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego. Na spotkaniu mogli swobodnie wypowiadać się i aktywnie współdziałać w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej. Podczas prowadzonej rozmowy doradczej (w zależności od problemu) następowało nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji uczestnika, przeanalizowanie przebiegu kariery szkolnej i/lub zawodowej, określenie zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem, a także omówienie wymagań zdrowotnych. Doradca zawodowy

i osoba biorąca udział w kursie wspólnie planowali dalsze kroki postępowania i dokonali ustaleń, jakie działania uczestnik powinien podjąć po zakończeniu porady, wspólnie przygotowali indywidualny plan działania.

GOPS RACIĄŻEK