Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKU

KURS BUDOWLANY

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku został zrealizowany kurs pn. „Pracownik remontowo- budowlany” w ramach projektu Aktywność Społeczna w Gminie Raciążek”. Wzięło w nim udział 8 mieszkańców naszej gminy. Przeznaczono na niego 120 godzin dydaktycznych. Kurs poprowadził Pan Jacek Łapciak. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych, a także przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej m.in.: dokumentacji budowlanej, przeznaczenia oraz sposobów konserwacji i eksploatacji podstawowego sprzętu i narzędzi do robót budowlanych, posługiwania się podstawowymi aparatami i narzędziami mechanicznymi do robót budowlanych zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi i przepisami bhp oraz wykonywania prostych zabiegów konserwatorskich, zasad magazynowania i charakterystyki materiałów budowlanych, podstawowych zasad dobrej organizacji pracy oraz rozliczania jej efektów, zakresu prac wykonywanych na podłożach z różnych materiałów.
GOPS RACIĄŻEK